Godot Editöründeki "Ctrl+R" İşlevini Projeme Eklemek İstiyorum

:information_source: Attention Topic was automatically imported from the old Question2Answer platform.
:bust_in_silhouette: Asked By Gangster53 YT

Godot Editöründeki “Ctrl+R” İşlevini Projeme Eklemek İstiyorum

Editorde bir kelimeyi seçtiğikten sonra “Ctrl+R” tuşlarına basarsanız o kelimenin olduğu her yeri, belirlediğiniz kelimeyle değiştiren bir panel açılıyor. Fakat bu sahnedeki “TextEdit” düğümünde olmuyor. Bunu sahnemdeki “TextEdit” düğümüne ayarlamanın yani kullanıcının seçtiği kelimeleri yeni belirlenen kelimelerle değiştirilmesini istiyorum.

İyi günler.

:bust_in_silhouette: Reply From: exuin

Put ctrl-r in the input map. Then in the script for the TextEdit, listen for the input using _input or _unhandled_input and open up the text replacement panel.

Demek istediğinizi tam olarak anlamadım.

Gangster53 YT | 2022-11-08 14:53